Vem kan teckna Betalskydd?

Låneskyddsförsäkringen (Betalskydd) erbjuds dig som:

  • Lån hos SBAB
  • Har fyllt 18 år men ännu inte 64 år
  • Är folkbokförd i Sverige
  • Inte beviljats sjukersättning eller aktivitetsersättning av Försäkringskassan
  • Är anställd* eller företagare, om minst 17 timmar i veckan

*Med anställd menas tillsvidareanställd eller tidsbegränsat anställd med en avtalad anställningstid om minst sex månader.