Mina lån ska villkorsändras, vad behöver jag göra?

Om du har ett bundet lån innebär villkorsändringen att din nuvarande bindningstid håller på att gå ut. När lånets räntebindningstid har gått ut kommer ditt lån automatiskt att gå över till 3 månaders bindningstid, även kallad rörlig ränta, på villkorsändringsdagen. Det innebär att du från och med villkorsändringsdagen kan välja att binda ditt lån på en längre bindningstid igen om du önskar. Logga in i internetbanken eller på appen och bind räntan under menyalternativet "Boende". Tänk på att om du vill binda ditt bolån med dagens ränta behöver alla låntagare ha signerat bindningen innan klockan 21:30.

Om du inte gör något nytt val kommer ditt lån fortsätta med 3 månaders bindningstid, oavsett vilken bindningstid ditt lån hade tidigare.

Har du ett lån med 3 månaders bindningstid kan du se villkorsändringsdagen som en påminnelse om att se över dina villkor. Om du vill fortsätta med 3 månaders bindningstid även efter villkorsändringsdagen behöver du inte göra någonting. Om du vill binda ditt 3 månaderslån loggar du in i internetbanken eller på appen och binder räntan under fliken "Boende".

Tänk på att du när som helst kan välja att binda eller förändra andra villkor för ett lån med 3 månaders bindningstid.