Vilken ränta får jag på villkorsändringsdagen?

Från och med villkorsändringsdagen kan du logga in i internetbanken eller i appen och se vilken ränta dina lån har fått. Du kan se räntan för alla dina lån under menyalternativet "Boende".