Vad händer om jag inte väljer en ny bindningstid efter villkorsändringsdagen?

När lånets nuvarande räntebindningstid har gått ut kommer ditt lån automatiskt att gå över till 3 månaders bindningstid, även kallad rörlig ränta, på villkorsändringsdagen.

Om du inte gör något nytt val kommer ditt lån fortsätta med 3 månaders bindningstid, oavsett vilken bindningstid ditt lån hade tidigare.