Ska jag välja rörlig eller bunden ränta?

Hos oss kan du välja att ha ett bolån med 3 månadersränta, även kallad rörlig ränta, eller binda ditt lån på 1-10 år. Vilket alternativ som passar just dig bäst vet bara du, men vi vill hjälpa dig att ta rätt beslut. I slutändan handlar det till stor del om din personliga inställning till risk och hur stora marginaler som finns i hushållets ekonomi.

Om du väljer 3-månadersränta kan det kännas tryggt att varje månad spara pengar till en räntebuffert. På så sätt är du bättre förberedd om räntorna skulle stiga.

3-månadersränta
Om du har en 3-månadersränta så kan din ränta justeras vid nästa räntejusteringsdag, beroende på vilken ränta som gäller just då. 3-månadersränta passar dig som:

  • Har marginaler i din ekonomi och inte behöver veta exakt vad dina boendekostnader blir framöver.
  • Vill kunna lösa lånet när du vill utan att det skulle kunna behöva kosta något.


Bunden ränta
Om du binder ditt lån på längre tid än 3 månader gäller din ränta under hela lånets villkorsperiod, oavsett om räntorna går upp eller ned under den tiden. Bunden ränta passar dig som:

  • Vill veta vilka boendeekostnader du kommer att ha en tid framöver.
  • Inte planerar att flytta.