När får jag ta del av en räntesänkning?

Om du har 3-månadersränta idag på dina lån kommer din ränta att justeras vid lånets nästa räntejusteringsdag. Du hittar information om lånets räntejusteringdag och villkorsändringsdag i appen eller internetbanken.

Om du har en bunden ränta på längre tid än 3 månader gäller din ränta under hela lånets villkorsperiod. När lånets räntebindningstid har gått ut kommer ditt lån automatiskt att gå över till 3 månaders bindningstid på villkorsändringsdagen, då justeras även din ränta.

Logga in i internetbanken eller appen och välj menyalternativet "Boende" om du vill se vilken ränta dina lån har just nu. När du har loggat in kan du också välja att binda dina lån.