Om räntan förändras, hur påverkas min lånekostnad?

Det är bra att ha en uppfattning om hur en ändring av räntan påverkar din lånekostnad.

Om räntan ändras med en procentenhet så ändras kostnaden för varje 100 000 kr som du har lånat med 1 000 kr/år.

Om du har lånat en miljon kronor och räntan ändras med en procentenhet, så ändras alltså kostnaden för dig med 10 000 kr/år.

Den totala räntekostnaden för ditt lån beror av hur mycket du har valt att låna samt lånets räntesats.