När justeras min ränta?

Om du har 3-månadersränta justeras din ränta vid nästa räntejusteringsdag.

Om du har en bunden ränta på längre tid än 3 månader gäller din ränta under lånets villkorsperiod.