Vi stödjer inte din version av webbläsare och vissa funktioner på sidan kanske därför inte fungerar. Vänligen uppgradera till den senaste versionen. Ignorera

Kundservice

När fastställs räntan på mitt lån?

Om ett nytt bolån ska betalas ut kommer din ränta fastställas på utbetalningsdagen.

Om du har ett befintligt bolån som är bundet och som ska villkorsändras så fastställs din ränta på villkorsändringsdagen. Har du ett bolån med tre månaders bindniningstid fastställs räntan på räntejusteringsdagen.