När fastställs räntan på mitt lån?

Om ett nytt bolån ska betalas ut kommer din ränta fastställas på utbetalningsdagen. Det betyder att räntan du får på ditt bolån när det betalas ut kan skilja sig mot räntan du ser när du räknar eller ansöker. När ditt bolån betalas ut kommer lånet få 3 månaders bindningstid, även kallad rörlig ränta. Du kan sen när som helst logga in i appen eller internetbanken och binda ditt lån på en längre bindningstid om du önskar.

Om du har ett befintligt bolån som är bundet och som ska villkorsändras kommer dina nya ränta fastställas på villkorsändringsdagen då ditt lån automatiskt går över till 3 månaders bindningstid. Har du redan ett bolån med 3 månaders bindningstid fastställs räntan på räntejusteringsdagen.