Varför tar SBAB ut ränteskillnadsersättning?

SBAB försöker så långt som möjligt matcha kundernas bolån med att låna upp samma belopp till samma villkor på kapitalmarknaden (till exempel hur lång tid lånet är bundet och hur ofta räntan ska betalas).

Om du vill betala tillbaka ditt bundna lån i förväg, måste SBAB ändå betala enligt tidigare bestämda villkor till långivaren som lånat ut pengar till SBAB. Om ränteläget har ändrats sedan du fick ditt lån kan det uppstå ränteförluster och ökade kostnader för SBAB. För dessa ökade kostnader har vi som långivare rätt till kompensation av kunden.