Vi stödjer inte din version av webbläsare och vissa funktioner på sidan kanske därför inte fungerar. Vänligen uppgradera till den senaste versionen. Ignorera

Kundservice

Vad är ränteskillnadsersättning?

Långivaren har, enligt konsumentkreditlagen, rätt att ta ut ränteskillnadsersättning om ett bundet lån blir löst i förtid. Ersättningen ska täcka den förlust långivaren gör, i och med att låntagaren inte betalar ränta fram till villkorsändringsdagen. Ränteskillnadsersättningen kan du dra av under räntor i din självdeklaration.