Vad är ränteskillnadsersättning?

Långivaren har, enligt konsumentkreditlagen, rätt att ta ut en avgift kallad ränteskillnadsersättning om ett bundet lån blir löst i förtid. Ersättningen ska täcka den förlust långivaren gör, i och med att låntagaren inte betalar ränta fram till villkorsändringsdagen.

Ränteskillnadsersättningen kan du dra av under räntor i din självdeklaration.