Hur räknar man ut ränteskillnadsersättning?

Ränteskillnadsersättningen beräknas enligt Finansinspektionens allmänna råd och konsumentkreditlagen.

Ränteskillnadsersättningen beräknas på den skuld som lånet skulle ha haft vid bindningstidens slut, om du inte löst det i förtid, omräknat till lånets nuvärde. Vi tar även hänsyn till lånets amorteringsplan och hur ofta betalningar sker.

Ränteskillnadsersättningen beräknas som skillnaden mellan räntan på ditt lån och en jämförelseränta på den period som återstår till bindningstiden slut. Jämförelseräntan utgörs av den årseffektiva räntan som vid betalningstillfället i allmänhet gäller för bostadsobligationer med en löptid som motsvarar återstående räntebindningstid för lånet ökad med en procentenhet.

Vill du läsa mer och räkna på hur stor avgiften kan bli för just dig så rekommenderar vi konsumenternas.se.