Är ränteskillnadsersättning avdragsgill i deklarationen?

Ja, du får göra avdrag för ränteskillnadsersättningen i din deklaration på samma sätt som för vanliga räntor.