Vilken betydelse har pantbrevet för långivaren?

Om du inte betalar tillbaka lånet har långivaren, som har pantbrevet, rätt att sälja villan för att få tillbaka sina pengar.