När behöver jag ta ut nya pantbrev?

De pantbrev som redan finns uttagna följer fastigheten även om den får nya ägare. Pantbreven används som säkerhet om du som ägare behöver låna till boendet.

Om du köper ett nyproducerat hus eller vill låna ett högre belopp än befintligt pantbrevsbelopp måste du ta ut nya pantbrev. Tänk på att du måste ha minst lika mycket i pantbrev som du har i lån.