Vad tar SBAB hänsyn till i en kreditprövning?

Vid en kreditprövning tar vi bland annat hänsyn till detta:

  • Du och eventuell medsökande ska enligt vår bedömning ha en stadigvarande inkomst så som lön eller pension.
  • Hur stort belopp som finns kvar per person i hushållet när fasta kostnader är betalda. Beloppet är olika stort för barn/vuxna och för ensamstående/de som lever i flerhushåll.
  • Vi begär också en kreditupplysning om dig och eventuell medsökande. Ni får bland annat inte ha några betalningsanmärkningar.
  • Vi gör en bedömning av marknadsvärdet på fastigheten/bostadsrätten.
  • Vid köp av boende gäller att köpet ska vara förmedlat av en registrerad fastighetsmäklare.

I kreditprövningen tar vi hänsyn till att räntorna kan ändras. I den kalkyl som vi gör innan vi beviljar ditt lån räknar vi med en räntesats på bolånet som är ett visst antal procentenheter högre än dagens aktuella räntor.

För att vi ska kunna bevilja lån måste du, och eventuell medsökande, vara folkbokförd i Sverige.