Vad händer med lånen om en av låntagarna avlider?

Om du som medlåntagare eller dödsbodelägare ska behålla boendet och vill ta över lånen behöver du kontakta oss på 054-17 28 70.

Om lånen ska slutamorteras kontaktar ni oss istället på 0771- 45 30 00.

Ska bostaden säljas via mäklare kommer mäklaren att kontakta oss inför lösen av lånen.