Kan jag låna till en lägenhet i en bostadsförening?

Ja, SBAB kan bevilja lån för en lägenhet i en bostadsrättsförening efter att vi godkänt föreningens ekonomi och stadgar.