Jag ska få löneförhöjning, kan jag ange den nya lönen fast den inte börjat gälla än?

Ska du få en ny lön, exempelvis genom löneförhöjning eller att du byter jobb och får en ny lön, kan vi behöva göra en individuell bedömning för just din situation om den nya lönen kan användas i ansökan redan innan den börjar gälla. I många fall är det möjligt, men det förutsätter att vi kan bedöma inkomsten som stadigvarande. Det kan också behöva styrkas genom ett anställningsintyg.

Vi kommer gå igenom denna uppgift med dig i samband med att du kontaktar oss inför en budgivning.