Jag har mina barn boende hos mig varannan vecka, vad ska jag välja i ansökan?

Om du har delad vårdnad räknar vi i det här skedet med att du har barnen på halvtid och att du står för hälften av utgifterna och bidragen. Det innebär att vi i våra kalkyler kommer räkna med kostnader och bidrag motsvarande ½ barn för varje barn du har. Om du har delad vårdnad ska du inte fylla i att du får eller att du betalar underhåll för barnen.

I vår låneansökan är det inte möjligt att ange ½ barn, ange därför det heltal som är närmast över för just din situation. Om du exempelvis har 1 barn varannan vecka räknar vi alltså på ½ barn, men du anger 1 barn i ansökan (eftersom ½ inte är möjligt). Har du 2 barn varannan vecka anger du 1 barn i ansökan, osv. Detta är något vi också går igenom med dig i samband med att du kontaktar oss inför en budgivning.