Varför ska jag ange försäkringbolag på skuldebrevet?

I samband med att du tar bolån på en villa eller ett fritidshus behöver du ange hos vilket förskringsbolag du har valt att försäkra din bostad. Det här behöver du göra för vi ska uppfylla lagkravet Lag om Utgivning av Säkerställda Obligationer och för att vi ska kunna betala ut ditt bolån.

Vad gör jag om jag inte har tecknat en försäkring på min bostad än?

Innan du skriver på skuldebrevet behöver du välja vilket försäkringsbolag som kommer försäkra din bostad. Om du ännu inte tecknat en försäkring kan du ange försäkringsbolaget som du kommer välja.

Avvakta med att skriva på skuldebrevet om du ännu inte har bestämt dig för ett försäkringsbolag.

Vad innebär fullvärdesförsäkring?

Att ha en fullvärdesförsäkring betyder att ersättningen som betalas ut vid en skada inte är begränsad av något belopp. Fullvärdesförsäkring är den vanligaste typen av försäkring.

Om du inte har en fullvärdesförsäkring behvöer du istället ange vilket belopp du har försäkrat din bostad med. Om du inte har en fullvärdesförsäkring behöver ditt försäkringsbelopp vara minst lika stort som dina bolån på bostaden.


Tips! Om du är osäker på vad som gäller i din försäkring kan du ofta hitta informationen i ditt försäkringsbrev eller genom att kontakta ditt försäkringsbolag.