Vad innebär amorteringskraven?

Amorteringskraven innebär att:

1. Bolån mellan 50–70 % av bostadens värde ska amorteras med ett belopp motsvarande 1 % av det totala lånebeloppet per år.

2. Bolån över 70 % av bostadens värde ska amorteras med ett belopp motsvarande 2 % av det totala lånebeloppet per år.

3. Om du lånar mer än 4,5 gånger din årsinkomst före skatt ska du amortera 1 % av det totala lånebeloppet per år.

Det innebär alltså att beroende på hur mycket du lånar i förhållande till bostadens värde och din inkomst kan du behöva amortera 1-3 % av det totala lånebeloppet per år.