Vad blir räntekostnaden vid olika amorteringsnivåer?

I exemplet nedan jämförs total räntekostnad för lånets löptid samt hur stor skuld man har kvar efter 40 år. Kund 1 som väljer att amortera 2 500 kr/mån i 40 år betalar totalt 550 850 kr mindre i ränteutgifter än kund 2 som väljer att inte amortera givet att snitträntan ligger på 2,5 % under perioden. Dessutom har kunden som amorterar, mer än halverat sin skuld under löptiden medan kunden som inte amorterar följaktligen har hela skulden kvar.


Kund 1


Marknadsvärde

2 900 000 kr

Lån

2 000 000 kr

Amortering

2 500 kr/mån

Räntesats

2,5%

Löptid

40 år

Skuld efter 40 år

800 000 kr

Total räntekostnad

1 449 150 kr


Kund 2


Marknadsvärde

2 900 000 kr

Lån

2 000 000 kr

Amortering

0 kr/mån

Räntesats

2,5%

Löptid

40 år

Skuld efter 40 år

2 000 000 kr

Total räntekostnad

2 000 000 kr