Vad är löptid?

Bolån har alltid en löptid och en amorteringsplan. Löptiden är den tid som du enligt plan ska betala tillbaka lånet. Om du har en låg amortering så kan du ha kvar en restskuld att betala den dagen då lånets löptid går ut – idag är SBAB:s löptid på nya bolån 40 år. Du kan då ansöka om nytt bolån på återstående skuld om lånets sista löptidsdatum närmar sig.