Kan jag välja högre amortering?

Det finns inget som hindrar att du väljer en högre amorteringstakt. Det enda du inte kan välja är amorteringsfritt om din belåningsgrad överstiger 50 %.