Kundkännedom – varför ställer vi så många frågor?

Enligt penningtvättslagen är vi, liksom alla andra banker, skyldiga att ha uppdaterad information om dig och ditt engagemang hos oss. Vi ställer därför en rad frågor till dig som är obligatoriska att besvara – vi kallar frågorna för kundkännedomsfrågor. Alla nya kunder får fylla i kundkännedomsfrågorna när de öppnar ett konto eller ansöker om ett lån.

Vi behöver löpande inhämta kundkännedom eftersom vi är skyldiga hålla informationen om våra kunder uppdaterad och aktuell. Om informationen behöver uppdateras kommer vi be dig svara på frågorna igen.

Du kan läsa mer om bankernas krav om kundkännedom hos Svenska Bankföreningen.

Vad händer om jag inte svarar på detta?

Då får vi enligt lag inte behålla dig som kund.

Är det bara SBAB som vill ha den här informationen?

Nej, alla banker och finansiella aktörer måste enligt lag ha denna information.

Vilka ser mina svar?

Dina svar och uppgifter är konfidentiella och hanteras enligt banksekretessen och Dataskyddsförordningen.


Vad är PEP och varför vill ni veta om jag är det?

Enligt penningtvättslagen måste vi veta vilka av våra kunder som är en PEP (Politically Exposed Person). En PEP är en person i politiskt utsatt ställning som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. En PEP anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en risk för att utnyttjas för till exempel mutbrott. Det gäller även anhöriga och medarbetare till PEP.

För företag och bostadsrättsföreningar

Kan jag besvara frågorna digitalt?

I dagsläget har vi tyvärr inte en digital lösning för att hantera kundkännedom.

Varför måste vi skicka en kopia av våra ID-handlingar?

Vi måste alltid identifiera våra kunder och i dagsläget har vi tyvärr inte möjlighet att göra det digitalt.