AB Sveriges Säkerställda Obligationers delårsrapport för januari–juni 2022

AB Sveriges Säkerställda Obligationers (SCBC) delårsrapport för januari–juni 2022 finns nu tillgänglig på sbab.se/IR.

Januari–juni 2022 (Januari–juni 2021)

  • Rörelseresultatet uppgick till 1 037 mnkr (1 038)
  • Räntenettot uppgick till 1 878 mnkr (1 725)
  • Kostnaderna uppgick till 641 mnkr (616)
  • Kreditförlusterna (netto) uppgick till 9 mnkr (positivt 3)
  • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 15,9 procent (15,8)
  • Samtliga upplåningsprogram har fortsatt högsta kreditbetyg från Moody’s

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Jönsson, VD
Telefon: 08 - 614 38 22
E-post: fredrik.jonsson@sbab.se

Douglas Norström, Presschef, SBAB
Telefon: 0730 - 27 19 65
E-post: douglas.norstrom@sbab.se