Inga spår av omvärldskrisen på svensk bostadsmarknad – ökande prisökningstakt för småhus

Såväl lägenhets- som småhuspriser fortsatte att stiga på bred front i februari. Lägenhetspriserna steg som mest i södra Sverige (4,0 procent) och småhuspriserna som mest i Stormalmö (3,7 procent). Lägsta prisuppgången på småhus hade Storstockholm (0,2 procent). I Storgöteborg föll lägenhetspriserna svagt (minus 0,1 procent). Justerat för normala säsongsmönster har prisökningstakten på småhus, för Sverige som helhet, vänt uppåt igen, medan trenden för prisökningstakten för lägenheter pekar svagt nedåt. Såväl lägenhets- som småhuspriserna är nu åter igen uppe på all time high, med undantag för priserna på lägenheter i Storgöteborg. Detta visar SBAB:s och Boolis prisindex HPI som baseras på samtliga på Booli registrerade bostadsförsäljningar under februari.

Rusande lägenhetspriser i södra Sverige, men svagt fallande i Storgöteborg
Lägenhetspriserna steg i fem av sex regioner i februari. Mest steg de i södra Sverige (4,0 procent) följt av Storstockholm (2,4 procent). I Storgöteborg föll lägenhetspriserna svagt (-0,1 procent).

Rusande småhuspriser i Stormalmö under februari
Småhuspriserna steg i samtliga regioner i februari. Mest steg priserna i Stormalmö (3,7 procent). Lägst prisuppgång hade Storstockholm (0,2 procent).

Inga spår av krisen på svensk bostadsmarknad – ökande prisökningstakt för småhus

– Bostadspriserna fortsätter uppenbart att ticka uppåt efter senhöstens nedgång. Justerat för säsongseffekter ser vi att prisökningstakten på småhus ligger på en för årstiden normal nivå, men att trenden nu åter igen pekar uppåt för Sverige som helhet. Även för lägenheter ser vi en ökningstakt på normal nivå, däremot ingen trend uppåt, säger Robert Boije, chefsekonom, på SBAB.

– Tittar man på prisökningstakten hittills i år, det vill säga för både januari och februari, ligger den i flera regioner på samma nivå som under motsvarande period förra året. Det osäkra omvärldsläget och vad det kan komma att betyda verkar inte ha satt något större avtryck på svensk bostadsmarknad – så här långt. Det råder mycket stor osäkerhet om framför allt ränteutvecklingen. En ekonomisk avmattning i krisens spår talar för en mer dämpad ränteuppgång än vad vi sett framför oss, medan den tilltagande inflationen pekar i andra riktningen, säger Robert Boije.


SBAB Booli HPI, februari 2022

HPI-februari-2022

 Anm: SBAB Booli Housing Price Index (HPI) uppdateras en gång i månaden och visar prisutvecklingen på bostadsmarknaden den senaste kalendermånaden, de tre senaste kalendermånaderna, de 12 senaste månaderna, sedan årsskiftet och sedan den senaste toppnoteringen. Indexet baseras på samtliga på Booli registrerade bostadsförsäljningar under den aktuella perioden. HPI beräknas som ett index med en hedonisk prismodell som förutom prisnoteringar använder information om bland annat bostädernas storlek, taxeringsuppgifter, tomtstorlek, antal rum, våning, månadsavgift och geografisk placering, samt avgift till bostadsrättsföreningen. På så sätt tar indexet hänsyn till (kontrollerar för) att de bostäder som sålts vid olika tidpunkter kan skilja sig åt. För geografisk information används kommun- och stadsdelstillhörighet. Prisindexet går tillbaka till 2013. Indexet är uppdelat för lägenheter och villor och beräknas för 6 geografiskt skilda områden. Indexet finns tillgängligt i Boolis analysverktyg Booli Pro. Booli är en del av SBAB.


Säsongsrensad prisförändring per månad för riket som helhet i februari
Procent

HPI_Säsongsrensad-prisförändring-feb-2022

Anm. Vid beräkningen har antalet bostäder använts som vikt för respektive region.

För mer information, vänligen kontakta:

Robert Boije, Chefsekonom, SBAB, tfn: 070-269 45 91, robert.boije@sbab.se

Douglas Norström, Interim presschef, tfn: 073-027 19 65, douglas.norstrom@sbab.se