Villorna tar täten under första kvartalet 2022

I Malmö bedömer 8 av 10 mäklare att villautbudet kommer att öka under första kvartalet 2022. I Stockholm och Göteborg gör 6 av 10 fastighetsmäklare samma bedömning. Antalet bostadsrätter till salu förväntas också öka under första kvartalet vilket är särskilt tydligt i Malmö. I Malmö och Stockholm är uppfattningen tydlig, det är villapriserna som drar ifrån bostadsrättspriserna under första kvartalet. Men inte i Göteborg, där bedömer mäklarna att bostadsrätts- och villapriserna utvecklas likartat.

I SBAB:s Mäklarbarometer har fastighetsmäklare, verksamma i landets tre storstadsregioner, sedan 2005 fått bedöma marknadsläget utifrån en rad parametrar. Mäklarna i barometern gör fyra kvartalsvisa prognoser per år och denna gång är det första kvartalet 2022 som bedöms.

Prognos för utbud och efterfrågan under första kvartalet 2022:

UTBUD och EFTERFRÅGAN på bostadsrätter


Ökat utbud

Oför. utbud

Minskat utbud


Ökad efterfrågan

Oför. efterfrågan

Minskad efterfrågan

Stor-Stockholm

62

28

10


36

54

10

Stor-Göteborg

55

41

4


25

71

4

Stor-Malmö

83

17

0


47

44

9

Källa: Mäklarbarometern SBAB, andel i procent. Not: Avrundning till närmaste hela procenttal kan göra att siffrorna inte summerar till hundra procent.

UTBUD och EFTERFRÅGAN på radhus och villor


Ökat utbud

Oför. utbud

Minskat utbud


Ökad efterfrågan

Oför. efterfrågan

Minskad efterfrågan

Stor-Stockholm

57

24

19


54

43

2

Stor-Göteborg

65

21

15


63

31

5

Stor-Malmö

85

12

3


58

38

4

Källa: Mäklarbarometern SBAB, andel i procent. Not: Avrundning till närmaste hela procenttal kan göra att siffrorna inte summerar till hundra procent.

Utbudet bedöms öka och det sammanfaller väl med att marknaden kommer igång igen efter jul och nyår. Efterfrågan bedöms bli oförändrad på bostadsrätter, men öka för villor.

– Det såldes 13 procent fler bostäder under 2021 än 2020. En möjlig förklaring till det är att en del säljare sannolikt passade på att tidigarelägga sin bostadsförsäljning till följd av ett gynnsamt säljläge. Frågan är om och hur det påverkar utbudet i år? På vissa delmarknader har utbudet ännu inte riktigt kommit igång, utan är lägre jämfört med samma period i fjol. Det finns också ett stort antal bostäder på förmarknaden, det vill säga bostäder som marknadsförs som ”snart till salu”. Med bibehållen efterfrågan påverkar det låga utbudet alla som är ute och letar bostad. Det gäller som köpare att vara både snabb och påläst för att hänga med på dagens bostadsmarknad, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB.

Så här bedömer fastighetsmäklarna prisutvecklingen första kvartalet 2022


Ökar kraftigt

Ökar något

Oförändrat

Minskar något

Minskar kraftigt

Stockholm Bostadsrätt

3

33

50

14

0

Stockholm Småhus

18

33

43

5

0

Göteborg Bostadsrätt

4

41

50

5

0

Göteborg Småhus

5

38

53

3

0

Malmö Bostadsrätt

2

20

75

2

0

Malmö Småhus

12

33

53

2

0

Källa: Mäklarbarometern SBAB, andel i procent. Not: Avrundning till närmaste hela procenttal kan göra att siffrorna inte summerar till hundra procent.

Mäklarna spår att priserna på småhus ökar mer än på bostadsrätter under det första kvartalet 2022 och speciellt stark prisutveckling bedöms det bli bland småhus i Stockholm och Malmö. Mäklarna i Göteborg gör en avvikande bedömning gentemot kollegorna i övriga Sverige; där bedöms prisutvecklingen bli jämnstark för både småhus och bostadsrätter.

– Utbudet bedöms öka och priserna stiga framför allt på småhus. Frågan är hur återgången till mer vanliga levnadsmönster påverkar bostadsmarknaden. Pandemin ledde ju nära nog till ett flockbeteende där många sökte sig till likartade, större bostäder. Med anpassningen tillbaka till ett mer normalt liv, med färre timmar hemma, torde vi se en större spridning i vilka storlekar som efterfrågas på bostadsmarknaden. Normaliseringen i livet kan alltså leda till att efterfrågan på små- och medelstora bostäder ökar. Stigande el- och drivmedelspriser kan nog också få människor att tänka en extra gång på val av bostad, men exakt på vilket sätt det kommer påverka bostadsmarknaden är ännu för tidigt att säga, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB.

Fakta om SBAB:s Mäklarbarometer
SBAB:s Mäklarbarometer är en kvartalsvis enkät till 220 fastighetsmäklare i Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö som genomförts sedan 2005. Den görs av Origo Group på uppdrag av SBAB. Den senaste enkäten gjordes från 10 till 24 januari 2022.

För mer information, vänligen kontakta:

Claudia Wörmann, Boendeekonom, tfn: 0709-90 68 14, claudia.wormann@sbab.se

Erik Bukowski, Presschef, tfn: 0724-51 79 37, erik.bukowski@sbab.se