Behandling av personuppgifter i samband med lånejämförelse

Dataskyddsförordningen (2016:679) reglerar hur personuppgifter får användas och registreras.

Ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är SBAB Bank (publ), org nr 556253-7513.

Personuppgifterna inhämtas normalt direkt från dig som är intresserad av att bli kund. Genom ditt godkännande samtycker du till att SBAB hämtar uppgifter om dina bolån från din nuvarande bank. SBAB kan även spela in eller på annat sätt dokumentera din kommunikation med oss. I syfte att upprätthålla en god registervård kan SBAB komma att komplettera personuppgifterna genom inhämtning från privata och offentliga register, t.ex. uppdateringar av adressuppgifter med hjälp av statens person- och adressregister, SPAR.

De personuppgifter som lämnas till banken kommer att behandlas i den utsträckning som behövs för att kunna göra en uppskattning av bolånekostnaden. Personuppgifterna används också av SBAB för marknadsföringsändamål. Om du önskar avsäga dig marknadsföring, kontakta SBAB:s Kundservice.

Behandling av personuppgifterna kan även – inom ramen för gällande regler om banksekretess – ske av bolag inom SBABs koncern och av företag som SBAB samarbetar med för att utföra tjänsten.

Personuppgifterna gallras så snart de inte längre behövs för det ändamål som de samlades in för, dock senast 12 månader efter tillhandahållandet.

För mer detaljerad information om hur SBAB behandlar dina personuppgifter, besök sbab.se/personuppgiftsbehandling alternativt kontakta SBAB på telefon 0771-45 30 00, e-post: dataskydd@sbab.se eller skicka brev till SBAB, Att: Dataskydd, Box 1012, 651 15 Karlstad.