Vad är penningtvätt?

Penningtvätt innebär aktiviteter och transaktioner i syfte att få pengar från brottslig verksamhet att se ut som om de vore ärligt förvärvade.

Läs mer om penningtvätt