Publicerad: 15 september, 2020

Höstkoll - BNP faller kraftigt men bostadsmarknaden står pall

Hur har coronapandemin påverkat BNP och bostadsmarknaden? Och vad ska man tro om ränteutvecklingen framöver? SBAB:s chefsekonom Robert Boije ger sin syn på svensk ekonomi och den svenska bostadsmarknaden inför hösten.

I årets fjärde nummer av Bomarknadsnytt presenterar SBAB:s chefsekonom Robert Boije sin prognos över svensk ekonomi och bostadsmarknad. Här sammanfattar han sina tankar inför hösten.


Historiskt fall i BNP i år - men nästa år blir det bättre

Vi tror att BNP – som är ett mått som sammanfattar läget i svensk ekonomi – väntas falla med 4,7 procent i år som en konsekvens av Covid-19. BNP faller till följd av markant lägre investeringar i näringslivet, bland annat bostadsinvesteringar, sjunkande export och minskad hushållskonsumtion. Regeringens åtgärder har bidragit till att begränsa fallet i hushållens konsumtion och Riksbankens och Finansinspektionen olika åtgärder till att de finansiella marknaderna har fortsatt att fungera väl trots krisen.

Arbetslösheten väntas öka svagt och uppgå till 9,4 procent nästa år. Trots stor osäkerhet om den fortsatta spridningen av Covid-19 framöver tror vi ändå att vi har det värsta bakom oss när det gäller de samhällsekonomiska konsekvenserna och att BNP ökar med 3,2 procent nästa år.

Trots coronakris står bostadspriserna pall

Trots att arbetslösheten har ökat under året har bostadspriserna stått pall. Något jag förutspådde redan i inledningen av krisen. Låga bostadsräntor, regeringens åtgärder men även det temporärt slopade amorteringskravet har bidragit till att hålla uppe hushållens inkomster och konsumtionsutrymme trots att arbetslösheten har gått upp. Vår prognos är att bostadspriserna står mer eller mindre stilla under hösten. Men prognosen är osäker.

Bostadsräntorna förblir låga lång tid framöver

Till följd av det stora fallet i BNP, en förväntad långsam ekonomisk återhämtning och lågt inflationstryck tror vi att Riksbanken kommer att hålla reporäntan oförändrad ända till början av 2024. Det innebär att den rörliga boräntan (3-månaders) kommer att ligga kvar på ungefär dagens nivå. Även de längre bundna boräntorna väntas förbli låga även om vi tror att de kommer att stiga lite snabbare och tidigare än den rörliga bostadsräntan.

Om du vill ha en mer utförlig beskrivning av hur jag ser på svensk ekonomi och bostadsmarknad – läs gärna vårt senaste nummer av Bomarknadsnytt Pdf, 2.7 MB..

Nu håller vi tummarna för att det verkligen går åt rätt håll både när det gäller hälsoläget och det ekonomiska. Ta hand om dig och dina nära och kära – och glöm inte det här med att hålla avstånd, m.m!

 

Robert Boije
Chefsekonom, SBAB

 

Håll koll på det senaste inom boendeekonomi och bostadsmarknaden genom att anmäla dig till nyhetsbrevet Håll koll!

 

Läs också