Publicerad: 29 februari, 2024

Allt du behöver veta om de nya nyckeltalen för brf:er

Det är årsredovisningstider och till följd av lagförändringar krävs nu bland annat att sju nya nyckeltal presenteras. Vad innebär det för er som bostadsrättsförening och hur kan ni som styrelse dra nytta av det?

Den 1 januari 2023 kom nya lagar som påverkar bostadsrättsföreningars årsredovisning. Syftet är att det ska bli enklare att få en bild av föreningens ekonomi men också att jämföra en förenings ekonomi med en annans. Av lagstiftningen framgår att fem olika nyckeltal ska presenteras och därtill att det ska finnas en kassaflödesanalys. I de fall där föreningen går med förlust ska föreningen också beskriva vad förlusten innebär för föreningens möjlighet att finansiera sina framtida ekonomiska åtaganden; till exempel betala räntor, tomträttsavgäld och underhåll. I samband med att Bokföringsnämnden, statens expertorgan på redovisningsområdet, tog fram sin vägledning om hur lagstiftningen ska tolkas tillkom utöver de lagstiftande nyckeltalen ytterligare två som allmänna råd. Det innebär att årsredovisningarna för 2023, som skrivs nu i början av 2024, generellt sett ska innehålla sju nya nyckeltal.

Linda Hasselvik, Privat- och boendeekonom, SBAB

Vanligt med professionell hjälp – men viktigt med egen förståelse

Som styrelsemedlem i en bostadsrättsförening kan det låta komplicerat och omständligt. De allra flesta föreningar har dock professionell hjälp med att ta fram årsredovisningen – den ni anlitar kommer att kunna bistå er så att allt blir rätt. Samtidigt är det viktigt att ha en övergripande förståelse för nyckeltalen och vad de innebär för er.

Allt viktigare med föreningens ekonomi när man jämför lägenheter

Föreningen kommer att bedömas hårdare på nyckeltalen. Sedan räntorna började stiga har föreningens ekonomi blivit allt viktigare när potentiella kunder fattar beslut om ifall de vill köpa en lägenhet och i så fall till vilket pris. Nyckeltalen gör det enklare att jämföra er förening med en annan. Sticker föreningens värden ut i negativ bemärkelse riskerar det att göra lägenheterna mindre attraktiva och därmed sänka bostädernas värde.

Hur ligger er förening till jämfört med andras?

SBAB har tagit fram en ”lathund” till de som är på jakt efter en ny bostad nu. Den kan också ge er som styrelsemedlemmar en fingervisning om hur spekulanter ser på er förenings ekonomi.

Nyckeltalen ger er också en möjlighet att jämföra er ekonomi med andra föreningars. Jämför med några intilliggande och liknande föreningar, hur ligger ni till? Är det något ni kan göra för att förbättra er ekonomi och era värden? De flesta föreningars årsredovisningar kommer finnas att läsa på Booli i takt med att de färdigställs. Det går även bra att ladda ner lathunden här. Pdf, 34.6 kB.

Nyckeltal

Bra värde

Okej värde

Titta närmare på varför

Skuldsättning/kvm

<5.000 kr

5.000-10.000 kr

>10.000 kr

Skuldsättning/kvm BR

<5.000 kr

5.000- 10.000 kr

>10.000 kr

Sparande/kvm

>250 kr

150-250 kr

<150 kr

Energikostnad/kvm

<200 kr

200-250 kr

>250 kr

Årsavgift/kvm BR

<800 kr

800-1.000 kr

>1.000 kr

Räntekänslighet

<6 %

6-10 %

>10 %

Årsavgifter i % av rörelseintäkterna

<80 % titta närmare på de andra intäkternas ursprung och långsiktighet

 


Källa: SBAB. Not. en individuell helhetsbedömning av föreningens ekonomi måste alltid göras. Läs mer om hur nyckeltalen beräknas hos BFN.

Räntekänslighet ger tydlighet vid ränteförändringar

I lathunden nämns bland annat det nya nyckeltalet räntekänslighet. Det hjälper er att förstå hur ni bör agera vid ränteförändringar för att uppnå samma finansiella situation för föreningen som innan ränteförändringen. Det vill säga ett nyckeltal som visar hur på många procent som årsavgifterna behöver höjas om räntan stiger med en procentenhet.