Publicerad: 16 november, 2023

Bostadsrätts­föreningars ekonomi under press

De allra flesta bostadsrättsföreningar står nu inför en mycket utmanande tid rent ekonomiskt. Det talas om att det krävs avgiftshöjningar på 30—40 procent i många föreningar. Hur ska man då tänka som styrelse?

Energipriserna har de senaste åren periodvis varit betydligt högre än vad vi varit vana vid. Inflationen har bidragit till ökade kostnader samtidigt som Riksbankens höjningar av styrräntan, var syfte är just att minska inflationen, slår hårt mot många föreningar.

Vi ser nu att lågkonjunkturen är här. Inflationen faller tillbaka. Vi tror och hoppas att det värsta är över men de senaste åren har vi lärt oss att det kan gå fort i ekonomin – både upp och ner. Dessutom är det högre ränteläget och den högre prisnivån här för att stanna. Som styrelsemedlem i en bostadsrättsförening måste man fundera på hur man anpassar föreningens ekonomi till de nya förutsättningarna.

Linda Hasselvik, Privat- och boendeekonom, SBAB

– Som styrelsemedlem i en bostadsrättsförening måste man fundera på hur man anpassar föreningens ekonomi till de nya förutsättningarna, säger Linda Hasselvik, Privat- och boendeekonom, SBAB.

Budgetarbetet – viktigare än någonsin

I detta ekonomiska läge blir föreningens budgetarbete kanske viktigare än någonsin tidigare. September och oktober är en utmärkt tid att arbeta med kommande års budget – men bättre sent än aldrig.

Utgå ifrån en resultaträkning, det vill säga en sammanställning av ekonomin så här långt i år, och komplettera med en prognos för årets sista månader. Jämför resultatet med fjolårets resultat. Sammantaget ger det en bra bild av hur ekonomin ser ut nu och hur den har förändrats jämfört med i fjol. När ni gör prognosen för det kommande året bör ni särskilt titta på vilka kostnader som kan antas öka nästa år jämfört med detta till följd av inflationen men också hur er förening påverkas av räntehöjningarna.

Se över både kostnader och intäkter

Just nu upplever många föreningar att kostnaderna bara ökar. Det kan därför vara bra att se om det finns några kostnader som kan sänkas eller inkomster som kan höjas. Det är klokt att se över föreningens avtal, är det möjligt att säga upp några som inte behövs? Kanske kan några omförhandlas eller konkurrensutsättas. Om ni har hyresavtal för lokaler bör ni undersöka om de följer index eller om ni har möjlighet att omförhandla. En möjlighet är också att se över det kommande årets underhåll. Det är dock av stor vikt att inget nödvändigt underhåll skjuts på framtiden. Däremot kan visst underhåll som är till exempel mer av kosmetisk karaktär läggas på is tills ekonomin stabiliserats.

– Trots ett gediget budgetarbete och försök att sänka kostnader så kommer många föreningar att stå inför faktum att avgifterna behöver höjas säger Linda Hasselvik, Privat- och boendeekonom, SBAB.

Vänta inte med att höja avgiften

Trots ett gediget budgetarbete och försök att sänka kostnader så kommer många föreningar att stå inför faktum att avgifterna behöver höjas. Som styrelse behöver man se till att det sker i tid. Det är inte ekonomiskt hållbart att använda av de sparande medlen för löpande kostnader. Många hushåll har det redan nu tufft rent privatekonomiskt. Medlemmar med rörlig ränta har fått se sina räntekostnader fyrdubblas på 18 månader. Därmed är det viktigt att kommunicera avgiftshöjningar i så god tid som möjligt. För att medlemmarna ska förstå beslutet är det klokt att också motivera det på ett tydligt sätt. Skriv hur stora lån som har förfallit eller beräknas förfalla och vilka ökade kostnader det medför. Beskriv vilka poster som påverkats av inflationen och hur.