Låna


Experter på fastighetslån.

Vi gör det enkelt för er med kundanpassad finansiering.

Sedan vi bildades 1985 har vi varit inriktade på finansiering av fastigheter och har med åren blivit specialister inom området. Med hög kompetens och många års erfarenhet är vi en pålitlig finansieringspartner för fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar. 

Vårt erbjudande riktar sig primärt till 

  • Väletablerade fastighetsbolag med minst 200 lägenheter och ett lånebehov om minst 50 mnkr.​
  • Bostadsrättsföreningar med minst 40 lägenheter och lånevolym från cirka 20 mnkr.

Närhet - Bästa möjliga service

För att kunna ge er bästa möjliga erbjudande genomför vi en noggrann analys av er som kund, marknaden och värdering av fastigheten. Vi kan marknaden bäst runt våra kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö och koncentrerar vår kreditgivning kring dessa regioner. 


Finansiering med många möjligheter

Vi anpassar finansieringen för att få bästa möjliga lösning när det gäller belåningsgrad, bindningstid, amortering och ränta. Skälen till att ta ett fastighetslån kan vara många och ni kan av oss få en skräddarsydd finansiering när ni vill ta nya lån, när det är dags att omsätta befintliga lån, renovera, bygga om eller bygga till.

Vi erbjuder även frukostmöten och seminarier i aktuella ämnen samt nyhetsbrev med till exempel ränteprognoser varje månad. För oss är kunskap viktigt - och den vill vi dela med oss av.

Vi gör det enkelt för er

Efter att ni har kontaktat oss med en låneförfrågan gör vi en analys och värdering av fastigheten samt förbereder en låneansökan. Därefter kontaktar vi er för att diskutera villkoren. Kommer vi överens tar SBAB ett beslut om lånet och skickar ut lånehandlingar för påskrift. Vi betalar ut pengarna så fort vi har fått tillbaka påskrivna handlingar.

Kontakta oss idag​

  • Kundanpassad finansiering
  • Snabba beslut
  • Egen kundansvarig
  • Regelbunden uppföljning
  • Lån till medlemmar i bostadsrättsföreningar
  • Kompetenshöjande seminarier och kundträffar

Prata med oss om fastighetslån

Ring oss för att veta mer om fastighetslån.

Erbjudande till medlemmar

Vi erbjuder medlemmar i bostadsrättsföreningar bra lån, sparande och olika försäkringslösningar.

Läs mer om bolån hos oss