Nyproduktion — Vi är specialister på nyproduktions­affärer

Hos oss möter ni ett team av specialister för nyproduktionsaffärer - med hög kompetens och mångårig erfarenhet.

  • Kundanpassade lån med bra ränta
  • Långfristig finansiering
  • Snabba beslut
  • Hjälpa er marknadsföra projektet
  • Lån till köpare av bostadsrätt
  • Kompetenshöjande seminarier för styrelsen i den nybildade föreningen

Ett tryggt lån är en bra start

Vi är med er under hela resan till färdig och inflyttad fastighet, både för bostads- och hyresrätter, samt även som stöd för den nya föreningen och den enskilde köparen.

SBAB har sedan vi bildades varit fokuserade på finansiering av fastigheter och har med åren blivit specialister på just det. Vi är med och finansierar hela kedjan från lån till markförvärv, bygglån till långfristig fastighetsfinansiering - och även bolån till köpare av bostadsrätter. Finansieringen anpassas efter era förutsättningar och ekonomiska behov. Och vi har korta beslutsvägar för att kunna ge snabba beslut. 

Mer än bara finansiering

Våra specialistteam är mer än bara specialister och bollplank. Vi erbjuder även styrelser i nybildade bostadsrättsföreningar seminarier i aktuella ämnen och nyhetsbrev med till exempel ränteprognoser varje månad. För oss är kunskap viktigt - och den vill vi dela med oss av.

Vi finansierar gärna gröna fastigheter

Siktar ni mot att bygga er fastighet i enlighet med en viss certifiering eller för att uppnå energiklass A-B så kan den kvalificera för en grön obligation som SBAB emitterar. Gröna obligationer efterfrågas på investerarmarknaden och används för att finansiera fastigheter som är särskilt energieffektiva.

Marknadsföring av projektet

För oss är hela projektet viktigt - från byggstart till inflyttning. Det är en del av vår affär. Vi hjälper er även med marknadsföring av projektet, bland annat med gemensamt säljmaterial och vid behov deltar vi på säljevent och informationsmöten.

Bra lån till köpare av bostadsrätter

Vi erbjuder bra möjligheter för köpare av bostadsrätter att låna till sitt boende. Allt för att ni ska få en så bra start som möjligt.

Kontakta oss vid nyproduktion

Ring oss om ni vill veta mer om finansiering av nyproduktion av bostads- eller hyresrätter.