Publicerad: 2 oktober, 2023

Ordförande i Brf Svindersvik tipsar: Tänk på det här om ni ska energi­effektivisera fastigheten

Henriksdalsberget i Nacka byggdes 1971 av Stockholms allmännytta. 2009 ombildades fastigheten till Brf Svindersvik när lägenheterna köptes av hyresgästerna. Håkan Norling är ordförande i föreningen. Han vill driva utvecklingen framåt på ett hållbarhet sätt – och han har flera tips och råd till andra bostadsrättsföreningar.

– När vi renoverar och gör förbättringar måste vi göra det på ett hållbart sätt, både miljömässigt och ekonomiskt, säger han.

Brf Svindersvik är en ung förening med 317 lägenheten varav 56 hyresrätter i sitt bestånd. Sedan ombildningen 2009 har det hänt mycket i fastigheten. Föreningen har bland annat bytt ut värmesystemet, hissar och renoverat trapphusen. Just nu satsar de på klimatsmarta och ekonomiskt hållbara investeringar. Samtidigt är dessa investeringar förenat med höga kostnader.

– När vi planerade att byta ut alla fönster sökte vi EU-bidraget “Stöd till energieffektivisering i flerbostadshus”. Det är ett så kallat klimatbidrag som vi även blev tilldelade. Vi vet att gamla fönster läcker värme, så vi valde att prioritera dem, säger Håkan Norling, ordförande i föreningen.

Kostnaden för att byta fönster landar på närmare 39 miljoner kronor, varav bidraget från EU står för ungefär hälften av den summan. När föreningen har bytt fönster och belysning kommer de att spara cirka 1,5 miljoner kronor per år genom att fönsterna bevarar värmen bättre.

– Vi har valt moderna 3-glasfönster. Återbetalningstiden på investeringen är cirka tio till tolv år, säger han.

Brf Svindersvik har även planer på att installera solceller på taket så att de kan använda deras egenproducerade el för att spara pengar, men först ut på listan över projekt är ett stambyte. Det är alla stora projekt, men Håkan Norling ser positivt på framtiden. Han vill samtidigt passa på och dela med sig av några viktiga lärdomar till andra bostadsrättsföreningar som funderar på att energieffektivisera fastigheten.

– Ta hjälp av professionell projektledare. Det är inte meningen att styrelseledamöterna ska axla den rollen. Tänk på att ni också har ett stort ansvar gentemot föreningen och medlemmarnas ekonomi, säger han och fortsätter:

– Var noga i planering och upphandling. Ta fram så mycket information som möjligt och räkna på ekonomiskt utfall.

Brf Svindersvik har valt att inleda ett samarbete med SBAB. De har lång erfarenhet av att stötta bostadsrättsföreningar som vill göra en omställningsresa.

– Vi delar gärna med oss av vår kunskap och erfarenhet av projekt och förvaltning av bostadsrättsföreningar. Vi vill att våra kunder ska känna sig trygga i sina beslut, oavsett om det handlar om energieffektivisering, eller något annat som rör föreningen, säger Anna Wallén kundansvarig Brf på SBAB.

Håkan Norling berättar att han uppskattar deras långsiktiga samarbete med SBAB.

– Att sitta i en styrelse är ett tungt och viktigt uppdrag. Därför är det bra att be om hjälp med de delar som föreningen inte mäktar med. Samtidigt måste man inse sina begräsningar — och vara en bra beställare, säger han.