Låna

Låna hos oss.

Vi erbjuder finansiering för bostadsrättföreningar, fastighetsbolag och byggbolag.
Här kan du läsa om vad vi kan erbjuda er.


Vi har sedan företaget bildades 1985 varit inriktade på finansiering av fastigheter och har med åren blivit specialister inom området.

Vårt erbjudande riktar sig primärt till

  • Bostadsrättsföreningar med minst 40 lägenheter och lånevolym från cirka 20 mnkr
  • Väletablerade fastighetsbolag med minst 200 lägenheter och ett lånebehov om minst 50 mnkr

Läs mer om våra specialistområden: