Låna hos oss

Vi har sedan SBAB bildades 1985 varit inriktade på finansiering av fastigheter och har med åren blivit specialister inom området.

Vårt erbjudande riktar sig primärt till bostadsrättsföreningar med lånevolym från minst 15 mnkr och väletablerade fastighetsbolag med minst 200 lägenheter och ett lånebehov om minst 50 mnkr.

Våra specialistområden