Låna hos oss

Vi har sedan SBAB bildades 1985 varit inriktade på finansiering av fastigheter och har med åren blivit specialister inom området.

Investeringslån för hållbart boende

Lån för miljö- och energiförbättrande åtgärder.

Från hyresrätt till bostadsrätt

Vi hjälper till vid ombildning av hyresrätt till bostadsrätt.

Från start till inflyttning

Vi är specialister på nyproduktionsaffärer.