Publicerad: 26 mars, 2024

Så får brf:en en bra balans i låneportföljen

När ekonomin är i gungning, räntorna höga och kostnaderna i bostadsrättsföreningen ökat är det bra att se över låneportföljen. Här ger våra experter några tips på hur ni kan tänka.

– Det viktigaste är att ni har en bra balans i er låneportfölj med en mix av både bundna och rörliga lån. Det skapar en trygghet när marknaden går upp och ner, säger Morgan Björklund, chef Försäljning Brf på SBAB.

Det är många som har hållit andan när Riksbanken har kallat till presskonferens. Efter en lång period av stigande räntor ser vi kanske snart slutet på en tuff tid för många hushåll, och framför allt bostadsrättsföreningar som har drabbats hårt av stigande räntekostnader.

Morgan Björklund, chef Försäljning Brf, SBAB

– En mix av både bundna och rörliga lån skapar en trygghet när marknaden går upp och ner, säger Morgan Björklund, chef Försäljning Brf på SBAB.

Prognosen framåt

SBAB:s prognos är att Riksbanken sänker styrräntan med 0,25 procentenheter vid fem tillfällen i år med start i maj. Om det blir verklighet innebär det att styrräntan ligger på 2,75 procent i slutet på året.

– När det gäller frågan om räntebindningstid tycker jag att styrelsen i grova drag kan tänka likadant som en privatperson. Har föreningen en låg skuldsättning är de inte lika känsliga för upp och nedgångar i räntorna och kan då företrädesvis välja rörlig ränta. Vi vet att det historiskt sett brukar vara billigare att ha en rörlig ränta. Men om man inte gillar att laborera för mycket med avgiften i föreningen kan man sätta avgiften utifrån den nivå på räntan som man tror kommer att gälla i genomsnitt över tiden, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

– När det gäller frågan om räntebindningstid tycker jag att styrelsen i grova drag kan tänka likadant som en privatperson, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB

Robert Boije, chefsekonom, SBAB

Om du bor i en bostadsrättsförening som är högt belånad är frågan om räntebindningstid lite mer knepig.

– Att i en högt skuldsatt förening binda alla lån i ett läge där den rörliga räntan förväntas sjunka markant framöver kanske å ena sidan inte är välavvägt. Men det finns å andra sidan inga garantier för att så blir fallet. Ur ett riskspridningsperspektiv kan det därför vara bra att i en högt skuldsatt förening ha lån med olika räntebindningstider, säger Robert Boije.

Intäkter och kostnader behöver balanseras

När kostnaderna ökar i en bostadsrättsförening ska man inte vara rädd för att höja avgiften menar, Morgan Björklund.

– Styrelsen ska inte vara rädda för att höja avgiften för att hantera ökade kostnader. Det är jätteviktigt att intäkter och kostnader är i balans, och man ska inte ta av sitt sparande bara för att slippa höja avgifterna, säger han.

Om din bostadsrättsförening är i behov av ett lån finns det några saker som bankerna brukar titta lite extra på. Det handlar bland annat om lån per kvadratmeter, kassaflöde, belåningsgrad och sparande. De tittar även på hur föreningens ekonomi kommer att se ut under de kommande åren.

– Tänk alltid långsiktigt. Större investeringar sker inte över en natt och bör oftast finansieras genom både lån och eget sparande. Se dock alltid till att ha en stabil kassa i föreningen även för oförutsägbara händelser, säger Morgan Björklund.