Publicerad: 2 oktober, 2023

Boverket utreder regelverket för energi­deklarationer: ”Viktigt att ta hållbarhet på allvar”

Genom att energieffektivisera din bostadsrättsförening kan ni minska era energikostnader, och göra en positiv insats för miljön. Men vänta inte för länge. Regeringen har nämligen fått i uppdrag att utreda – och vid behov genomföra ändringar i regelverket för energideklarationer.

I början av maj i år gav Regeringen Boverket i uppdrag att utreda vilka ändringar som kan krävas för att anpassa det svenska energiklassningssystemet inför det kommande genomförandet av det omarbetade direktivet 2010/31/EU om byggnaders energiprestanda. Direktivförslaget kan komma att innebära att energiklassningssystemet delvis ges ett nytt syfte i och med att det kan bli styrande för framtida nationella renoveringskrav.

– Syftet är att se över så att energideklarationer inom EU stämmer överens. Det ska vara samma gränsvärden i hela Europa. Renoveringskravet kommer då att vara kopplat till energiklass. I Sverige ligger vi ganska bra till förutsatt att energiklasserna är jämförbara. Det finns länder som har större behov av åtgärder, säger Nicklas Pettersson, styrelserådgivare på Bostadsrätterna som är en rikstäckande organisation för Sveriges bostadsrättsföreningar.

Det är inte klart när utredningen är färdig, men Boverket måste också ta hänsyn till samhällsekonomiska för- och nackdelar med en eventuell ändring av regelverket för energideklarationer. Det handlar om bland annat sociala, miljömässiga och ekonomiska konsekvenser, inklusive konsekvenser för offentliga och privata aktörer. Oavsett vad Boverket kommer fram till så är det oftast bra att satsa på att energieffektivisera ur flera aspekter, det menar Nicklas Pettersson.

Nicklas Pettersson, styrelserådgivare på Bostadsrätterna

– Utöver kostnadsbesparingar för enskilda individer och företag finns det flera mervärden med en effektivare energianvändning. Det innebär till exempel lägre koldioxidutsläpp, hälsoeffekter och ett minskat behov av utbyggnad av elproduktion, säger han.

Carl Lindståhl, tf. hållbarhetschef på SBAB, tycker att det är viktigt att uppmärksamma de lagar och regler som Boverket just nu utreder. Det är många bostadsrättsföreningar som är dåligt insatta i ämnet, och vilka förändringar som kan komma att krävas i framtiden. Det är viktigt att ta hållbarhet på allvar.

- Ett tips är att utse en person i styrelsen som bara har hand om ämnet hållbarhet, men det handlar inte bara om energi och miljö utan även om den sociala biten, säger han.

Att energieffektivisera en bostadsrättsförening kräver investeringar, men på köpet kommer flera positiva effekter.

– Om ni sänker er energiförbrukning så kommer ni automatiskt få lägre driftkostnader. Vi erbjuder bland annat ”Gröna Bolån” som hoppas ska motivera fler att välja energieffektiva bostäder. Det innebär att vi ger avdrag på bolåneräntan för de som bor i villa eller lägenhet i byggnad med energiklass A, B eller C, säger Carl Lindståhl.

Carl Lindståhl, tf. hållbarhetschef, SBAB

Nicklas Pettersson berättar att Bostadsrätterna också kan hjälpa sina medlemmar att bli energimässigt bättre.

– Vi håller bland annat en kurs om hållbarhet och miljöarbete i BRF. Vi stöttar också föreningarna i bostadsrättsspecifika frågor som kan uppstå när föreningarna vill energieffektivisera, säger han.