Fastighetslån till fastighetsbolag

Vi gör det enkelt för er med kundanpassad finansiering. Med hög kompetens av fastighetslån och många års erfarenhet är vi en pålitlig finansieringspartner för fastighetsbolag, byggbolag och fastighetsutvecklare.

  • Egen kundansvarig
  • Kundanpassad finansiering
  • Snabba beslut
  • Regelbunden uppföljning
  • Kompetenshöjande seminarier och kundträffar

Vi erbjuder lån till fastighetsbolag med cirka 200 lägenheter och med ett lånebehov från cirka 100 mnkr.

Grönt investeringslån

Fastigheter, lokaler och bostäder står för en stor del av den totala energianvändningen. Vi erbjuder möjlighet till lån med bra ränta för att genomföra miljöförbättrande åtgärder.

Nyproduktion

Vi är med er under hela resan till färdig och inflyttad fastighet, både för bostads- och hyresrätter, samt även som stöd för den nya föreningen och den enskilde köparen.

Lån till fastighetsutvecklare, byggbolag och fastighetsbolag

Sedan SBAB bildades 1985 har vi varit fokuserade på finansiering av bostadsfastigheter och har med åren blivit specialister inom området.

Närhet för bästa möjliga service och erbjudande

Vi genomför en noggrann företagsanalys av er som kund, marknaden och av fastigheterna. Vi fokuserar verksamheten i närheten till våra kontor; Stockholm, Göteborg och Malmö. Där kan vi skapa den nära relation som krävs för att kunna lämna den bästa servicen till våra kunder, och där ger vår kompetens och långa erfarenhet inom kreditgivning av bostadsfastigheter oss extra konkurrenskraft.

Finansiering med många möjligheter

Vi anpassar finansieringen för att ge bästa möjliga erbjudande när det gäller belåningsgrad, bindningstid, amortering och ränta. Hos SBAB får ni en skräddarsydd finansiering när ni vill ta nya lån, när det är dags att omsätta befintliga lån, renovera, bygga om eller bygga till.

Vi finansierar gärna gröna fastigheter

Är er fastighet certifierad, har energiklass A-B eller har genomfört väsentliga energiförbättringar så kan den kvalificera för en grön obligation som SBAB emitterar. Gröna obligationer efterfrågas på investerarmarknaden och används för att finansiera fastigheter som är särskilt energieffektiva.

Vi gör det enkelt

Efter att ni har kontaktat oss med en låneförfrågan gör vi en analys och värdering av er verksamhet och fastigheterna, och vi diskuterar förutsättningarna och villkoren med er inför beslut. Därefter fattas beslut i behörig instans. Lånehandlingar förbereds och tas fram och vi betalar ut pengarna så fort vi har fått tillbaka påskrivna handlingar.

Vi erbjuder även frukostmöten och seminarier i aktuella ämnen. För oss är kunskap viktigt – och den vill vi dela med oss av.