Bankinitiativet för en hållbar byggbransch

På SBAB tror vi helhjärtat på en schysstare byggbransch. Därför står vi, tillsammans med flera andra banker, bakom Bankinitiativet Hållbar byggbransch. Ett gemensamt initiativ för att motverka fusk och kriminalitet i byggbranschen.

En gemensam kraftsamling som gör skillnad

Initiativet har i nära samverkan med bygg- och fastighetsbranschen resulterat i gemensamma särskilda villkor i bankernas kreditgivning som för kund innebär krav på ökad kontroll i alla entreprenörsled. Banker med gemensamma villkor är Danske Bank, Nordea, SBAB, SEB, Swedbank och Sparbankerna.