Prislista

SBAB-kontot är ett inlåningskonto med rörlig ränta avsett för juridiska personer. För kontot gäller begränsningen att det maximalt kan ha en behållning/saldo om 200 Mkr.

För finansiella kunder gäller andra villkor:

Laddar räntor

 

Avgifter

Konto

Priser

Insättning på SBAB-konto

0 kr

Insättning på Placeringskonto

0 kr

Avgift vid kontobehållning överstigande 200 Mkr på SBAB-konto. Om behållningen vid någon tidpunkt överstiger 200 Mkr tar SBAB ut en avgift om 1,5 % per år beräknad på det högsta belopp som överstiger 200 Mkr under innevarande kalendermånad om individuell överenskommelse om annat inte träffats. Avgiften beräknas och debiteras månadsvis, eller vid kontoavslut.

1,5 %

SBAB-konto. För juridisk person som är att betrakta som Finansiella Kund**, tar SBAB ut en månatlig avgift för vid var tid aktuell kontobehållning om 1,5 % per år beräknad på det högsta saldobeloppet under innevarande kalendermånad. Avgiften beräknas och debiteras månadsvis alternativt vid kontoavslut. Ingen ränta utgår på konto som har Finansiella Kunder som kontohavare.

1,5 %

Överföringar mellan konton hos SBAB (via inloggade sidorna och kundcenter)

0 kr

Kontoutdrag (Kvartalsvis)

0 kr

Avsluta SBAB-konto

0 kr

Avsluta placering på Placeringskonto i förtid

5 000 kr + RSE*

Betalningspåminnelseavgift

60 kr

Inloggade tjänster på sbab.se

0 kr* Utöver avgift för förtida avslut av konto debiteras ränteskillnadsersättning (RSE) för det placerade beloppet på Placeringskontot.

** Se definition av finansiell kund (pdf)
Pdf, 100 kB.