SBAB-konto — sparkonto för föreningar

Funderar ni på att bygga upp en buffert inför framtida investeringar, eller vill ni helt enkelt placera ert överskott med låg risk och med schysst ränta på ett sparkonto för föreningar.

Vårt SBAB-konto är tryggt och ett bra sätt att placera ert överskott på, oavsett om ni vill spara på lång eller kort sikt. På kontot kan ni placera upp till 200 miljoner kronor med fria uttag. Utan avgifter eller bindningstid — ni kommer åt pengarna när ni vill.

 • Fria uttag, inga avgifter eller bindningstid
 • Ränta från första kronan
 • Pengarna tryggade med insättningsgarantin
Sparräntor på vårt SBAB-konto

Laddar räntor

Räntan beräknas utifrån hur mycket ni sparar. Ni får den angivna räntan på beloppet inom intervallet. För belopp upp till 25 miljoner innebär det att ni får samma ränta på hela beloppet. Vid belopp högre än 25 miljoner innebär det att den del av beloppet som överstiger 25 miljoner får räntan för det intervallet. Om ni sparar över 50 miljoner innebär det att ni får tre räntesatser på totalbeloppet.

Fördelar med SBAB-konto

Tryggt sparande på kort och lång sikt med full och direkt tillgång till varenda kronan.

 • Schysst ränta direkt – ränta från första kronan
 • Inga avgifter – avgiftsfritt upp till 200 miljoner
 • Fria uttag – gör uttag när och hur ofta som helst
 • Inga bindningstider – pengarna är inte låsta och räntan är rörlig

Så här går det till att öppna ett SBAB-konto

1.
Fyll i kontoansökan direkt på webben

Börja med att fylla i era uppgifter i kontoansökan. I ansökan behöver vi bland annat veta ert organisationsnummer och vilket externt konto ni vill använda för att göra överföringar från SBAB-kontot.

2.
Skriv ut och skriv under kontoansökan

När ni har fyllt i era uppgifter på webben skapar vi en ansökan som ni laddar ner och skriver ut. I handlingarna som ni laddar ner finns mer information om vad ni behöver komplettera kontoansökan med, och vem som ska skriva under.

Tips: Innan ni skriver ut alla handlingar i ansökan har ni möjlighet att se över och ändra uppgifterna om det skulle behövas.


3.
Posta ansökan och era kompletteringar till oss — så öppnar vi ert konto

När ni har tagit fram alla kompletterande handlingar och skrivit under er kontoansökan postar ni allt material till oss kostnadsfritt. När vi har tagit emot era handlingar kommer vi öppna ert konto.

Bra att veta: Om något saknas i er ansökan kontaktar vi er innan kontot kan öppnas.

Andra sparformer för er som förening

Fastränteplacering innebär att ni binder pengarna under en fast tidsperiod till en bestämd ränta. Sparformen passar när ni villl ha en trygg placering till en bestämd avkastning.

Mer fakta

Bra att veta om SBAB-kontot

För SBAB-kontot kan räntan komma att ändras vid förändringar i marknadsräntorna. Se aktuell prislista.

Om räntan:

 • Räntan beräknas från och med kalenderdagen efter insättningsdagen. Den beräknas baserat på antal förflutna dagar på basis av att ett kalenderår 365 dagar och vid skottår 366 dagar.
 • På uttaget belopp räknas ränta till och med kalenderdagen före uttagsdagen.
 • Vid ränteändring beräknar SBAB räntan efter den nya räntesatsen från och med den dag ränteändringen träder i kraft.
 • Vi sätter in räntan på kontot den 31/12. Vi drar inte någon skatt.

  Övrig information:
 • Kontoutdrag skickas ut kvartalsvis om transaktioner gjorts på kontot sedan förra kontoutdraget.
 • Engagemangsbesked skickas ut i början av varje kalenderår
 • Man kan ha ett konto per företag eller förening. En koncern kan ha upp till fem SBAB-konton.
 • Följande får inte öppna SBAB-konto: Banker, Kreditmarknadsföretag, Värdepappersbolag, Försäkringsföretag, Återförsäkringsföretag, Understödsförening, Finansiella institut enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, Värdepappersfond eller alternativ investeringsfond, Pensionsfond, Landsting, Kommuner eller Statliga myndigheter.
 • Personer med obegränsad behörighet kan lägga till och ta bort behörigheter på internetbanken.

  Ring oss på 0771-45 30 30 så berättar vi mer om SBAB-kontot och även andra alternativ för att spara – vårt Placeringskonto.

Vilka kan öppna ett SBAB-konto?

Konton kan endast öppnas av juridisk person som inte är sådant institut som anges i lagen om insättningsgaranti, för närvarande; bank, försäkringsbolag, kreditmarknadsbolag, finansiellt institut eller sådant värdepappersföretag som har tillstånd till att ta emot medel på konto.

Enskilda firmor kan inte öppna ett SBAB-konto eftersom denna bolagsform inte räknas som en juridisk person.

Hur många SBAB-konton går det att ha?

Det går att ha ett konto per företag eller förening. En koncern kan ha upp till fem SBAB-konton.

Kan SBAB utfärda bankintyg för SBAB-kontot?

Nej, vi utfärdar i dagsläget inte bankintyg för kapital som finns på våra konton.

Sparkonto - En trygg sparform

Våra konton omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Ersättningen betalas ut av Riksgälden.

Är ni en stiftelse?
Vill du som privatperson börja spara hos oss?

På vårt sparkonto får du ränta från första kronan, fria uttag och inga avgifter. Pengarna är tryggade med insättningsgarantin.