Experter på fastighetslån till företag

Vi gör det enkelt för er med kundanpassad finansiering.

Sedan SBAB bildades 1985 har vi varit inriktade på finansiering av fastigheter och har med åren blivit specialister inom området. Med hög kompetens och många års erfarenhet är vi en pålitlig finansieringspartner för fastighetsbolag.

Just nu har vi möjlighet att erbjuda lån till fastighetsbolag med minst 200 lägenheter och med ett lånebehov på minst 50 mnkr.

Vi erbjuder

  • Egen kundansvarig
  • Kundanpassad finansiering
  • Snabba beslut
  • Regelbunden uppföljning
  • Kompetenshöjande seminarier och kundträffar

Närhet för bästa möjliga service och erbjudande

Vi genomför en noggrann analys av er som kund, marknaden och värdering av fastigheten. Vi kan marknaden bäst runt våra kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö och koncentrerar vår kreditgivning kring dessa regioner.

Finansiering med många möjligheter

Vi anpassar finansieringen för att ge bästa möjliga erbjudande när det gäller belåningsgrad, bindningstid, amortering och ränta. Hos SBAB kan ni få en skräddarsydd finansiering när ni vill ta nya lån, när det är dags att omsätta befintliga lån, renovera, bygga om eller bygga till.

Vi finansierar gärna gröna fastigheter

Är er fastighet certifierad, har energiklass A-B eller har genomfört väsentliga energiförbättringar så kan den kvalificera för en grön obligation som SBAB emitterar. Gröna obligationer efterfrågas på investerarmarknaden och används för att finansiera fastigheter som är särskilt energieffektiva.

Vi gör det enkelt

Efter att ni har kontaktat oss med en låneförfrågan gör vi en analys och värdering av fastigheten samt förbereder en låneansökan. Därefter kontaktar vi er för att diskutera villkoren. Kommer vi överens tar SBAB ett beslut om lånet och skickar ut lånehandlingar för påskrift. Vi betalar ut pengarna så fort vi har fått tillbaka påskrivna handlingar.

Vi erbjuder även frukostmöten och seminarier i aktuella ämnen. För oss är kunskap viktigt – och den vill vi dela med oss av.