Insättningar & uttag SBAB-konto

Här hittar du som kund allt ni behöver veta för att sätta in eller ta ut pengar.

Så här sätter ni in pengar på ert SBAB-konto

Gör en överföring från konto i annan bank. Skriv hela kontonumret som pengarna ska föras över till, inkl. SBAB:s clearingnummer 9252 eller 9253.

Transaktionerna syns i vår internetbank och på de kontoutdrag som skickas ut kvartalsvis då det skett transaktioner på kontot. 

Det går inte att föra över pengar från eller till utlandet direkt med ert konto hos SBAB. Det ni kan göra är att först föra över pengar till ett konto i annan bank och därefter sätta in pengarna på ert SBAB-konto.


Så här för ni över pengar från SBAB-kontot

Logga in på sbab.se med BankID eller mobilt BankID. Välj Företag/Stiftelse eller Brf. Gå till Konton, Skapa överföring och ange mottagarkonto, ange belopp och datum för överföringen.

Ring kundcenter på 0771-45 30 30. Ange personnummer och signera med Mobilt BankID. Därefter får ni prata med en handläggare som utför överföringen.

Överföringar kan endast göras till det förvalda externa mottagarkontot i annan bank. När en överföring ska göras samma dag måste den signeras av en eller två personer i förening innan klockan 13.00. Därefter makuleras överföringen.

Om bostadsrättsföreningen använder sig av förvaltarens konto måste referens anges så att mottagaren ser vilken förening det gäller.


Frågor och svar

Hur kan vi se vilka transaktioner som har gjorts till eller från vårt konto?

Ni kan se transaktioner på kontot när du är inloggad på vår internetbank eller på kontoutdraget som skickas kvartalsvis. Om ni gör ett uttag skickar vi en bekräftelse på uttaget.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din feedback!

Kan vi föra över pengar till bankgiro?

Nej, från våra konton går det inte att föra över pengar till ett bankgiro. Du får föra över pengar till det förvalda externa mottagarkontot i annan bank och sedan föra pengarna vidare därifrån.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din feedback!

Kan vi föra över pengar till ett konto i utlandet?

Nej, från våra konton går det inte att föra över pengar till ett konto utomlands. Du får föra över pengar till det förvalda externa mottagarkontot i annan bank och sedan föra pengarna vidare därifrån.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din feedback!

Kan vi föra över pengar till plusgirokonto?

Ja, om det förvalda externa mottagarkontot är ett plusgirokonto, går det att föra över pengar dit.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din feedback!

Kostar det något att föra pengar från kontot?

Nej det är helt kostnadsfritt, inga avgifter.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din feedback!

När kommer pengarna fram om vi gör en överföring till annat konto?

Om du gör en överföring till ett bankkonto utanför SBAB (det externa mottagarkontot som valts för att föra pengar till) och registrerar överföringen på en bankdag innan klockan 13.00 förs pengarna över till mottagarens bank samma dag.

Om du gör överföringen till externt mottagarkonto en bankdag efter kl. 13.00 eller en helgdag kommer pengarna fram nästa bankdag.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din feedback!

Statliga insättningsgarantin - Omfattas SBABs konton av den?

Ja, alla våra konton omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Läs mer om insättningsgarantin

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din feedback!

Vilket clearingnummer har SBAB?

SBAB:s clearingnummer är 9252 eller 9253.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din feedback!

Kontakta oss

Om ni vill veta mer om hur ni använder kontot eller har frågor kring behörigheter och mottagarkonto ring oss på 0771- 45 30 30.