Behörighet till internetbanken

Internetbanken för Företag & Bostadsrättsföreningar kan vid behov användas av flera personer och ombud, som kan ges olika typer av behörigheter. Behöriga användare loggar in i internetbanken med sitt personliga BankID eller Mobilt BankID.
 

Vem kan få behörighet?

Den juridiska personen utser den eller de personer som ska ha behörighet och anger om behörigheten ska gälla enskilt eller tillsammans med annan behörig användare. För att få behörighet behöver personen:

  • Ha fyllt 18 år
  • Vara folkbokförd i Sverige
  • Inte ha en förvaltare
  • Inte vara i konkurs
  • Inte ha skyddade personuppgifter


Olika behörighetsnivåer

SBAB erbjuder behörighetsnivåerna:

  • Obegränsad behörighet
  • Sparbehörighet
  • Lånbehörighet
  • Tittabehörighet


Det är endast möjligt att välja en behörighetsnivå per person. Behörigheten gäller tills den ändras eller återkallas. Endast användare med obegränsad behörighet förfogar över internetbankens samtliga funktioner.

Vid frågor om behörigheter och behörighetsnivåer, kontakta oss på 0771–45 30 30.


Frågor och svar

Ta bort behörighet i internetbanken - hur gör man?

Person med obegränsad behörighet kan ta bort behörig användare i internetbanken på sbab.se

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din feedback!

Ny behörighet i internetbanken - hur gör man?

Person med obegränsad behörighet kan lägga till behörig användare i internetbanken på sbab.se

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din feedback!