Vi stödjer inte din version av webbläsare och vissa funktioner på sidan kanske därför inte fungerar. Vänligen uppgradera till den senaste versionen. Ignorera

Kundservice

Behörigheter

Den juridiska personen utser den eller de personer som ska ha behörighet och anger om behörigheten ska gälla enskilt eller tillsammans med annan behörig användare. Det är endast möjligt att välja en behörighetsnivå per person. SBAB erbjuder behörighetsnivåerna obegränsad behörighet, sparbehörighet, tittabehörighet, tittabehörighet spar och tittabehörighet lån.

Behörigheten gäller tills den ändras eller återkallas. Det är endast genom behörighetsnivån obegränsad behörighet som den juridiska personen förfogar över internetbankens samtliga funktioner. Behörig användare loggar in på Internetbanken med sitt personliga BankID eller Mobilt BankID.

 

Vid frågor kontakta oss på 0771 – 45 30 30