Varför skiljer sig räntan åt för privat och företag?

Privatkunder, bostadsrättsföreningar och företag och oftast olika villkor, eftersom deras förutsättningar skiljer sig åt på en rad punkter. SBAB har som strategi att erbjuda ett konkurrenskraftigt pris utifrån våra olika målgrupper på inlåningsmarknaden.