Kan SBAB utfärda bankintyg för SBAB-kontot?

Nej, vi utfärdar i dagsläget inte bankintyg för kapital som finns på våra konton.