Hur fungerar räntor på SBAB-kontot?

För SBAB-kontot kan räntan komma att ändras vid förändringar i marknadsräntorna.

  • Räntan beräknas från och med kalenderdagen efter insättningsdagen. Den beräknas baserat på antal förflutna dagar på basis av att ett kalenderår 365 dagar och vid skottår 366 dagar.
  • På uttaget belopp räknas ränta till och med kalenderdagen före uttagsdagen.
  • Vid ränteändring beräknar SBAB räntan efter den nya räntesatsen från och med den dag ränteändringen träder i kraft.
  • Vi sätter in räntan på kontot den 31/12. Vi drar inte någon skatt.